دانلود سریال کربن تغییر یافته Altered Carbon 2018-2020 سانسور شده

دانلود سریال کربن تغییر یافته Altered Carbon 2018-2020

سریال کربن تغییر یافته حدود 360 سال بعد و در جامعه‌ای که با کمک فناوری‌های جدید دگرگون شده است روایت می‌شود. در آینده، خاطرات و آگاهی افراد، در یک دستگاه دیسکی شکل به نام “قشر بیرونی” که بین مهره‌ها در پشت گردن قرار می‌گیرد، ذخیره شده و به راحتی در بدنی جدید جایگزین می‌شود. در این میان تاکشی کواچ تنها سرباز بازمانده گروهی از جنگجویان بین ستاره‌ای است که در قیام علیه نظم جدید جهانی شکست خوردند. حال با گذشت 250 سال از مرگ تاکشی، او توسط فردی به نام لورنس بنکرافت که یکی از ثروتمندترین مردان جهان است، در بدن یک افسر پلیس به زندگی بازگردانده می‌شود. حال کواچ اگر بخواهد دوباره زندگی کند، باید کاری برای بنکرافت انجام دهد. درخواست بنکرافت از کواچ این است که معمای یک قتل را حل کند، قتل بنکرافت و…

فصل 1 قسمت آخر (سانسور شده)

دانلود سریال