دانلود سریال علی البدل

دانلود سریال علی البدل

درباره کسانی است که حضور دارند اما حق رای ندارند، کسانی که در مجالس و شوراها اعضای علی البدل هستند و در جریان همه امور قرار دارند اما حق رای ندارند…

تا قسمت آخر اضافه شد