دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 19 دانلود قانونی

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 19

آوای جادویی، رقابتی هیجان‌انگیز برای معرفی استعدادهای خوانندگی کشور است و صرفا یک برنامه‌ جهت سرگرمی نیست. اشتراک تجربیات اساتید موسیقی، آموزش و انجام تمرین‌های مورد نیاز، یک رقابت جذاب بین شرکت‌کنندگان رقم می‌زند. در نهایت، قضاوت و انتخاب افراد برتر، برعهده مخاطبین برنامه است. قسمت نوزدهم آوای جادویی به اعلام نتایج مسابقه اختصاص دارد…

(اعلام نتایج مسابقه آوای جادویی)

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 18 دانلود قانونی

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 18

آوای جادویی، رقابتی هیجان‌انگیز برای معرفی استعدادهای خوانندگی کشور است و صرفا یک برنامه‌ جهت سرگرمی نیست. اشتراک تجربیات اساتید موسیقی، آموزش و انجام تمرین‌های مورد نیاز، یک رقابت جذاب بین شرکت‌کنندگان رقم می‌زند. در نهایت، قضاوت و انتخاب افراد برتر، برعهده مخاطبین برنامه است.

قسمت 18 (پایانی)

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 17 دانلود قانونی

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 17

آوای جادویی، رقابتی هیجان‌انگیز برای معرفی استعدادهای خوانندگی کشور است و صرفا یک برنامه‌ جهت سرگرمی نیست. اشتراک تجربیات اساتید موسیقی، آموزش و انجام تمرین‌های مورد نیاز، یک رقابت جذاب بین شرکت‌کنندگان رقم می‌زند. در نهایت، قضاوت و انتخاب افراد برتر، برعهده مخاطبین برنامه است.

قسمت 17

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 16 دانلود قانونی

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 16

آوای جادویی، رقابتی هیجان‌انگیز برای معرفی استعدادهای خوانندگی کشور است و صرفا یک برنامه‌ جهت سرگرمی نیست. اشتراک تجربیات اساتید موسیقی، آموزش و انجام تمرین‌های مورد نیاز، یک رقابت جذاب بین شرکت‌کنندگان رقم می‌زند. در نهایت، قضاوت و انتخاب افراد برتر، برعهده مخاطبین برنامه است.

قسمت 16

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 15 دانلود قانونی

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 15

اولین قسمت نیمه نهایی آوای جادویی، رقابت نفس‌گیر شده و در گروه هر یک از داوران فقط یک نفر به فینال راه پیدا می‌کند. چالش سختی رو در پیش داریم تا فینالیست هر داور مشخص شود. و در آخر با حضور حمید حامی سراغ قسمت نیمه نهایی برنامه می‌رویم.

قسمت 15

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 13 دانلود قانونی

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 13

آوای جادویی، رقابتی هیجان انگیز برای معرفی استعدادهای خوانندگی کشور است و صرفا یک برنامه‌ جهت سرگرمی نیست. اشتراک تجربیات اساتید موسیقی، آموزش و انجام تمرین‌های مورد نیاز، یک رقابت جذاب بین شرکت‌کنندگان رقم می‌زند. در نهایت، قضاوت و انتخاب افراد برتر، برعهده مخاطبین برنامه است.

قسمت 13

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 12 دانلود قانونی

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 12

قسمت 12 در اصل دومین قسمت از مرحله سوم مسابقه آوای جادویی است. مرحله‌ای که اختصاص داره به هنرجویان گروه آقای محمد معتمدی و سایر داورها به همراه استاد معتمدی باید قضاوت کنند که کدام یک از هنرجویان شانس صعود به نیمه نهایی را دارند. در این مرحله با رای همه‌ داورها، از مجموع 4 نفر فقط 2 نفر به مرحله‌ نیمه نهایی راه پیدا می‌کنند.

قسمت 12

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 11 دانلود قانونی

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 11

آوای جادویی، رقابتی هیجان انگیز برای معرفی استعدادهای خوانندگی کشور است و صرفا یک برنامه‌ جهت سرگرمی نیست. اشتراک تجربیات اساتید موسیقی، آموزش و انجام تمرین‌های مورد نیاز، یک رقابت جذاب بین شرکت‌کنندگان رقم می‌زند. در نهایت، قضاوت و انتخاب افراد برتر، برعهده مخاطبین برنامه است. در این قسمت رقابت درون گروهی داوران ادامه دارد...

قسمت 11

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 10 دانلود قانونی

دانلود مسابقه آوای جادویی فصل اول قسمت 10

در قسمت دهم مسابقه آوای جادویی، رقابت درون گروهی داوران ادامه دارد و در این مرحله هنرجویان هر گروه جهت رفتن به مرحله سوم به صورت دو به دو با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

قسمت 10