دانلود سریال بانوی سردار

دانلود سریال بانوی سردار

این سریال درباره زندگی بی بی مریم ملقب به سردار مریم است که عدل و عدالت را بین اقوام گسترش داد و در بین رعایا محبوبیت پیدا کرد و دست خوانین ظالم را کوتاه کرد. بی ‎بی مریم بختیاری خواهر سردار اسعد بختیاری بود و علیمردان خان بختیاری فرزند بی‎ بی مریم نیز از مبارزان این دوره است. او که از شیر زنان بختیاری بود، برای عیادت مادر به قلعه آنها مراجعت می‌کند و در غیاب خود یکی از مردان ایل را مسئول امور اوضاع قرار می‌دهد و…

تا قسمت آخر اضافه شد