دانلود انیمیشن باب اسفنجی: خرچنگ برفی

دانلود انیمیشن باب اسفنجی: خرچنگ برفی

در این قسمت باب اسفنجی، آشپز سخت کوش آقای خرچنگ است که از هیچ کاری کوتاهی نمی کند، اما اختاپوس مدام از زیر کار شانه خالی می کند، خرچنگ برای تحریک اختاپوس به او می گوید که خرچنگ برفی برای خوردن موجودات تنبل به سراغش می آید…

دانلود سریال