باب اسفنجی: به دلقک ها غذا ندین SpongeBob: Don’t Feed the Clowns

باب اسفنجی: به دلقک ها غذا ندین SpongeBob: Don’t Feed the Clowns

در این قسمت از کارتون باب اسفنجی خواهید دید، باب اسفنجی و پاتریک برای تماشای برنامه های سرگرم کننده به سیرک رفته اند؛ اما زمانی که باب اسفنجی یک دلقک کوچک را که گرسنه به نظر میرسد میبیند. از ذرت های خود به او میدهد، ولی مدیر سیرک به سرعت از این کار جلوگیری کرده و به باب اسفنجی میگوید که به دلقک ها غذا ندهد. اما زمانی که باب اسفنجی و پاتریک متوجه میشوند که تمام دلقک های سیرک گرسنه هستند با آن ها همدردی کرده و…

نسخه دوبله فارسی

دانلود فیلم