دانلود فیلم مبارک

دانلود فیلم مبارک

پیرمردی به حرفه قصه گویی مشغول است و ابزار کارش، عروسک‌های شخصیت‌های شاهنامه است. گل پری (الناز شاکردوست) نوه پیرمرد قصه گو است که با جان گرفتن این عروسک ها زندگی اش تغییر می‌کند. اسی پلنگ، صاحب اسباب بازی فروشی به دستور اژدهاک عروسک‌های شاهنامه را می دزدد و…