دانلود فیلم The Chronicle Mysteries: Vines That Bind 2019 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم The Chronicle Mysteries: Vines That Bind 2019

در فیلم اسرار کرونیکل: انگورهای درهم پیچیده خواهید دید الکس به همراه دو همکارش مشغول تحقیق بر روی پرونده مرگ مرموز صاحب یک باغ انگور هستند. در این میان دو پسر این مرد، 60 درصد از اموال او را به ارث برده‌اند. اما وصیت نامه‌ای جدید پیدا می‌شود که بر اساس آن، همه دارایی‌ها فقط به پسر اول او می‌رسد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا مرگ صاحب باغ، یک قتل بوده است یا خیر؟

سانسور شده با زیرنویس فارسی چسبیده