دانلود مستند پرسه Take Out 2022 زیرنویس فارسی

دانلود مستند پرسه Take Out 2022

مستند پرسه با ویسا لینگ نگاهی دقیق به مشارکت‌های فرهنگی مردم در رونق رستوران‌‌های آسیایی آمریکا انداخته و به بررسی تاثیرات آن در گذشته و حال پرداخته است و…

قسمت آخر