دانلود سریال سقوط قسمت نهم دانلود قانونی

دانلود سریال سقوط قسمت نهم

آیسان اسیر دست مامور داعشی است. ابوخالد نزدیک است. دیاکو فرصتی برای نجات آیسان و بقیه ندارد. راه نجات از دل آتش و خون می‌گذرد...

قسمت آخر

دانلود سریال سقوط قسمت هفتم دانلود قانونی

دانلود سریال سقوط قسمت هفتم

حالا به جز آیسان، اردلان و دیاکو نیز در چنگ داعش گرفتار شده اند. دیاکو نمیخواهد عملیات نجات متوقف شود، تنها چاره کار او‌ خطر کردن است…

قسمت 7

دانلود سریال سقوط قسمت پنجم دانلود قانونی

دانلود سریال سقوط قسمت پنجم

دیاکو نگران است و همچنان تماس می‌گیرد اما آیسان پاسخگو نیست و می‌خواهد کار را تمام کند. دیاکو مایوس تماس را قطع می‌کند. او خودش و موحد را مقصر می‌داند تا اینکه…

قسمت 5

دانلود سریال سقوط قسمت چهارم دانلود قانونی

دانلود سریال سقوط قسمت چهارم

آیسان توسط ام‌عبیده تحت فشار است تا به نکاح با ابوخالد تن دهد. ام‌عبیده می‌داند از چه حربه‌ای باید استفاده کند!

قسمت 4