دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 26 بیست و ششم دانلود قانونی

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 26 بیست و ششم

مامور اداره مهاجرت دنبال سرنخی است که مچ مارا و ناصر را بگیرد و ثابت کند ازدواجشان صوری است، اما آن دو نقش زوج عاشق را خوب بازی می‌کنند؛ خیلی خوب…!

قسمت 26 (پایانی)

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 25 بیست و پنجم دانلود قانونی

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 25 بیست و پنجم

ناصر در شغل جدیدش می‌درخشد و مارا از استخدام او بسیار راضی است؛ اما اداره مهاجرت مریخ دست بردار نیست و ناصر همچنان در خطر دیپورت قرار دارد. در اوج ناامیدی، راه حل جدیدی پیش پای ناصر قرار می‌گیرد...

قسمت 25

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 24 بیست و چهارم دانلود قانونی

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 24 بیست و چهارم

در حالی که خانواده همچنان در تلاش برای نجات ناصر از دیپورت هستند، قهر مارا با مادرش هم به گرفتاری‌های آن‌ها اضافه می‌شود…

قسمت 24

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 23 بیست و سوم دانلود قانونی

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 23 بیست و سوم

دیپورت ناصر از مریخ جدی شده و او با جدیت به دنبال گرفتن اقامت از طریق ازدواج با یک زن مریخی است. در این مسیر، 67 متوجه می‌شود که پدری دارد، و به جستجوی پدرش می‌رود…

قسمت 23

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 22 بیست و دوم دانلود قانونی

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 22 بیست و دوم

در اداره مهاجرت، مسئول جدید پرونده ناصر که گرایشات ضد مهاجر دارد، در تلاش برای دیپورت ناصر است. اما ناصر درگیر رابطه عاشقانه‌اش با سالومه است که ظاهرا چهار روز بیشتر از زندگی‌اش باقی نمانده...

قسمت 22

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 21 بیست و یکم دانلود قانونی

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 21 بیست و یکم

ناصر با سالومه آشنا می‌شود و به هم علاقمند می‌شوند، اما وصلت بین نژاد سالومه و انسان‌ها ممکن نیست، به یک دلیل عجیب‌ ….

قسمت 21

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 20 بیستم دانلود قانونی

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 20 بیستم

گاندی عاشق می‌شود. او با راهنمایی‌های آقا جون سعی می‌کند توجه دختر را به خودش جلب کند، اما روش‌های زمینی آقا جون در مریخ درست جواب نمی‌دهد...

قسمت 20

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 17 هفدهم دانلود قانونی

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 17 هفدهم

افی به عنوان اولین کاندیدای مرد انتخابات نیوکرج در تلاش است با دو رقمی کردن تعداد رای‌هایش یک بازندهٔ آبرومند باشد. در آن سو رقابت شانه به شانه‌ای بین لونا و کاندیدای رقیبش در جریان است. چه کسی نمایده نیوکرج و حومه خواهد بود؟

قسمت 17