دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 16 شانزدهم

دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 16 شانزدهم

پول هنگفتی در میان است. برای از بین بردن موانع و رسیدن به این ثروت، نقشه بی‌نقصی لازم است. نقشه‌ای ناب و پیچیده که اجرای آن، نیاز به یک آدمکش حرفه‌ای دارد. احتمالا او باهوش‌ترین و بی‌رحم‌ترین است و…

قسمت 16 (قسمت پایانی فصل اول)

دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 15 پانزدهم

دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 15 پانزدهم

پول هنگفتی در میان است. برای از بین بردن موانع و رسیدن به این ثروت، نقشه بی‌نقصی لازم است. نقشه‌ای ناب و پیچیده که اجرای آن، نیاز به یک آدمکش حرفه‌ای دارد. احتمالا او باهوش‌ترین و بی‌رحم‌ترین است و…

قسمت 15 (قسمت پایانی فصل اول)

دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 14 چهاردهم

دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 14 چهاردهم

پول هنگفتی در میان است. برای از بین بردن موانع و رسیدن به این ثروت، نقشه بی‌نقصی لازم است. نقشه‌ای ناب و پیچیده که اجرای آن، نیاز به یک آدمکش حرفه‌ای دارد. احتمالا او باهوش‌ترین و بی‌رحم‌ترین است و…

قسمت 14

دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 13 سیزدهم

دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 13 سیزدهم

پول هنگفتی در میان است. برای از بین بردن موانع و رسیدن به این ثروت، نقشه بی‌نقصی لازم است. نقشه‌ای ناب و پیچیده که اجرای آن، نیاز به یک آدمکش حرفه‌ای دارد. احتمالا او باهوش‌ترین و بی‌رحم‌ترین است و…

قسمت 13

دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 12 دوازدهم

دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 12 دوازدهم

پول هنگفتی در میان است. برای از بین بردن موانع و رسیدن به این ثروت، نقشه بی‌نقصی لازم است. نقشه‌ای ناب و پیچیده که اجرای آن، نیاز به یک آدمکش حرفه‌ای دارد. احتمالا او باهوش‌ترین و بی‌رحم‌ترین است و…

قسمت 12

دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 9 نهم

دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 9 نهم

پلیس در ادامه تحقیقات خود برای یافتن ردپایی از سینا، به دنبال مالک یک خط تلفن می گردد که تماسی مشکوک با آن گرفته شده است. تلما درباره عمل جراحی اش تصمیم جدیدی می گیرد و…

قسمت 9

دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 8 هشتم

دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 8 هشتم

پلیس همچنان در تلاش است تا ردپایی از سینا پیدا کند و احتمال می دهد که او هویتی جعلی برای خود ساخته باشد. وضعیت جسمانی تلما رو به وخامت می رود و سهیل فرصت اندکی برای فراهم کردن هزینه عمل در اختیار دارد و…

قسمت 8

دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 7 هفتم

دانلود سریال حرفه‌ ای قسمت 7 هفتم

بازجویی از سهیل ادامه می یابد و ماموران پلیس او را تحت فشار قرار می دهند تا اطلاعاتی درباره سیامک بدست بیاورند. از سونیا خواسته می شود تا محل پنهان شدن برادرش را افشا کند و…

قسمت 7