فصل اول انیمیشن ترول ها: ترولزتوپیا Trolls: TrollsTopia 2020

فصل اول انیمیشن ترول ها: ترولزتوپیا Trolls: TrollsTopia 2020

در سریال TrollsTopia زمانی که پاپی متوجه میشود پنج قبیله دیگر از ترول ها در جنگل زندگی میکنند، تصمیم میگیرد هر طور شده آن ها را پیدا کرده و برای زندگی به دهکده بیاورد اما…

تا قسمت آخر اضافه شد