فصل سوم تبدیل شوندگان: جنگ سایبرترون Transformers Season 3 2021

فصل سوم تبدیل شوندگان: جنگ سایبرترون Transformers Season 3 2021

در فصل سوم انیمیشن تبدیل شوندگان خواهید دید پس از فرود تصادفی اتوبات‌ها و دسپتیکون‌ها در مکان‌های مختلف، آن‌ها با ساکنان بیگانه سیاره روبرو شده و پس از آگاهی از هویت واقعی‌شان شوکه می‌شوند اما…

قسمت آخر