دانلود فیلم تایماز موتوری

دانلود فیلم تایماز موتوری

تایماز پیک موتوری است که حین بردن یک دست کت و شلوار دامادی، طی حادثه ای به زمین می خورد و کت شلوار کثیف می شود که تصمیم می گیرد خودش آن را بشوید و فردا به صاحبش بازگرداند. ولی طی اتفاقاتی، کت و شلوار گم می شود و…