تایتان‌های نوجوان به پیش Teen Titans Go! See Space Jam 2021

تایتان‌های نوجوان به پیش Teen Titans Go! See Space Jam 2021

در این قسمت از انیمیشن تایتان های نوجوان به پیش، نردلوکز شرور در حالیکه سعی در دزدیدن مایکل جردن و لونی تونز داشتند، با تایتان های نوجوان ملاقات می کنند. سایبرگ هم از اینکه نظیر تیتان های نوجوان را هرگز ندیده متعجب است. یک روز او یک مهمانی منحصر به فرد برگزار می کند اما…

نسخه زبان اصلی