دانلود انیمه چان تائه ایل Chun Tae-Il 2021

دانلود انیمه چان تائه ایل Chun Tae-Il 2021

انیمه چان تائه ایل براساس داستانی واقعی روایت شده و در مورد جوانی به نام جئون تائه ایل است که وقتی با شرایط کاری بد کارگران روبرو می‌شود، تصمیم می‌گیرد به آنان امیدی تازه داده و برای گرفتن حقوق کارگران مبارزه کند و…

نسخه زبان اصلی