دانلود فیلم سینمایی انعکاس

دانلود فیلم سینمایی انعکاس

زوج جوان و بی اراده ای در معرض آزمون سخت اثبات وفاداری قرار می‌گیرند. آن ها تنها دو راه پیش رو دارند. انتخاب نهایی هر یک از آن ها، انعکاسی را در زندگی مشترکشان رقم خواهد زد. نهایتا این زوج انتخاب درستی می کنند…