دانلود فیلم سینمایی انتخاب

دانلود فیلم سینمایی انتخاب

هوشنگ فرنوش مدیر یک آژانس مسافرتی قصد دارد با فرستادن ریما به خارج از کشور، با منشی اش سودابه زندگی تازه ای آغاز کند. ریما که مهندس کامپیوتر است برادری به نام رهی دارد که همه وقتش را با دوستش کیان پای کامپیوتر می گذراند. هوشنگ از ریما می خواهد که بین سفر به خارج و یک ازدواج تحمیلی، یکی را انتخاب کند و…