دانلود فیلم دو لکه ابر

دانلود فیلم دو لکه ابر

مروا دختری است که از جنوب تهران می آید و پس از آزادی از زندان، به زندان بزرگتری مثل جامعه پا می گذارد و در این زندان بزرگ دچار سردرگمی و بلاتکلیفی می شود. چرایی به زندان افتادن او و آنچه بر او در زندگی گذشته دچار ابهام است…