دانلود فیلم کار کثیف

دانلود فیلم کار کثیف

فرهاد تصمیم می‌گیرد به ترکیه مهاجرت کند اما به دلیل گرفتاری‌هایی که برایش رخ می‌دهد نه تنها مهاجرت، بلکه برای بازگشتش به ایران نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد…

نسخه قانونی