فصل سوم انیمیشن النا و راز آوالور Elena of Avalor Season 3 2019

فصل سوم انیمیشن النا و راز آوالور Elena of Avalor Season 3 2019

در فصل سوم این سریال دیدنی خواهید دید که یک ملکه و دخترش به یکدیگر علاقه زیادی دارند آن ها در کنار هم زندگی میکنند و به مردم خوبی و به نیازمندان کمک میکنند در خانه آن ها اتفاقاتی خوب و گاهی بد میافتد که در برابر مشکلات ایستادگی میکنند و هیچوقت یک دیگر را تنها نمیگذارند و…

تا قسمت آخر (28) اضافه شد

فصل دوم انیمیشن النا و راز آوالور Elena of Avalor Season 2 2017

فصل دوم انیمیشن النا و راز آوالور Elena of Avalor Season 2 2017

در فصل دوم این سریال دیدنی خواهید دید که یک ملکه و دخترش به یکدیگر علاقه زیادی دارند آن ها در کنار هم زندگی میکنند و به مردم خوبی و به نیازمندان کمک میکنند در خانه آن ها اتفاقاتی خوب و گاهی بد میافتد که در برابر مشکلات ایستادگی میکنند و هیچوقت یک دیگر را تنها نمیگذارند و…

تا قسمت آخر (24) اضافه شد

فصل اول انیمیشن النا و راز آوالور Elena of Avalor Season 1 2016

فصل اول انیمیشن النا و راز آوالور Elena of Avalor Season 1 2016

در این سریال دیدنی خواهید دید که پرنسس جوانی با نام النا، فرمانروای خود که آوالور نام دارد را از دست یک عفریته شیطانی نجات داده و حال باید خصوصیات یک پرنسس را فرا بگیرد. ماجراجویی های او باعث میشود تا وی متوجه شود که برای وظیفه اش باید متفکر، پایدار و دلسوز باشد و تمامی ویژگی های یک رهبر عالی را داشته باشد و…

تا قسمت آخر (26) اضافه شد