دانلود فیلم اصلا جور در نمیاد

دانلود فیلم اصلا جور در نمیاد

سوگند برای اینکه بتواند تحصیلات خود را در خارج از کشور ادامه دهد، باید بنا به درخواست پدرش ازدواج کند. در چنین شرایطی یک خواستگار فرنگی برای ایشان پیدا می‌شود…