دانلود فیلم اشک و سکوت

دانلود فیلم اشک و سکوت

یک مادر و دختر به نام پوران و ترانه در خارج از کشور زندگی می کنند. پوران برای دیدن مادرش که پیرزنی مریض است و در ایران زندگی می کند، همراه با دخترش به ایران می آیند. او به دلیل اصرار زیادی که دارد مایل نیست کسی از آمدن آن ها به میهن آگاه شود. اما ناخودآگاه یکی از همسایه های قدیمی آن ها را می بیند و…