دانلود فیلم سینمایی استرداد

دانلود فیلم سینمایی استرداد

این فیلم به موضوع غرامت جنگی می پردازد که قرار بود توسط انگلستان، آمریکا و شوروی به ایران داده شود و مربوط به مقطع زمانی سال 1332 است. این فیلم یک درام تاریخی درباره وقایع جنگ جهانی دوم است که پای نیروهای متحدین و متفقین را به ایران باز کرد…