دانلود فیلم من یوسفم مادر دانلود قانونی

دانلود فیلم من یوسفم مادر

یوسف به دلیل عدم تمایل به شرکت در جنگ عراق و ایران، از دست ماموران صدام فرار کرده و به مدت بیست و یک سال هیچکس از او خبری ندارد. اما پس از آنکه متحدین عراق را اشغال می‌کنند، خبری از یوسف شنیده می‌شود و…

به زودی از فست مووی