دانلود فیلم آقای هفت رنگ

دانلود فیلم آقای هفت رنگ

مردی که به قصد دزدی وارد خانه ای می شود، به طور اتفاقی به دومین ازدواج پنهانی یکی از مسئولین شورای محل پی می برد و تصمیم می گیرد از این موضوع به نفع خود سوء استفاده کند…