دانلود فیلم سینمایی آقای زرنگ

دانلود فیلم سینمایی آقای زرنگ

فرشید که به سن ازدواج رسیده، دائما با برادرش مقایسه شده و از سوی خانواده سرکوفت می‌خورد. وی به صورت اتفاقی دختر هم محله ای سابقش را دیده و عاشق او می‌شود و از والدینش می خواهد به خواستگاری او بروند. اما آن ها معتقدند چون پسرشان کاری ندارد، پس نمی تواند ازدواج کند…