ژانر‌ها: تاک شو

دانلود فصل دوم مهمونی قسمت 30 سی ام دانلود قانونی

دانلود فصل دوم مهمونی قسمت 30 سی ام

سریال مهمونی با اجرای ایرج طهماسب و با چند عروسک تازه و نوپا خیلی زود توانست در میان مخاطبان جای خود را باز کند. این عروسک‌ها خیلی زود توانستند با تیکه کلام‌های خود و با شیرین‌زبانی‌ها راهی در میان گزینه‌های برنامه‌های جذاب تماشاگران بیابند.

فصل دوم قسمت پایانی

دانلود فصل دوم مهمونی قسمت 29 بیست و نهم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم مهمونی قسمت 29 بیست و نهم

در این قسمت از مهمونی، برادر هتی خانم به قیمه علاقه‌مند شده و تصمیم می‌گیرد با او ازدواج کند، اما هتی با این ازدواج موافق نیست و…

فصل دوم قسمت 29

دانلود فصل دوم مهمونی قسمت 28 بیست و هشتم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم مهمونی قسمت 28 بیست و هشتم

سریال مهمونی با اجرای ایرج طهماسب و با چند عروسک تازه و نوپا خیلی زود توانست در میان مخاطبان جای خود را باز کند. این عروسک‌ها خیلی زود توانستند با تیکه کلام‌های خود و با شیرین‌زبانی‌ها راهی در میان گزینه‌های برنامه‌های جذاب تماشاگران بیابند. در این قسمت از مهمونی، امیرحسین فتحی مهمان آقای طهماسب و عروسک‌ها است و…

فصل دوم قسمت 28

دانلود فصل دوم مهمونی قسمت 27 بیست و هفتم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم مهمونی قسمت 27 بیست و هفتم

سریال مهمونی با اجرای ایرج طهماسب و با چند عروسک تازه و نوپا خیلی زود توانست در میان مخاطبان جای خود را باز کند. این عروسک‌ها خیلی زود توانستند با تیکه کلام‌های خود و با شیرین‌زبانی‌ها راهی در میان گزینه‌های برنامه‌های جذاب تماشاگران بیابند.

فصل دوم قسمت 27

دانلود فصل دوم مهمونی قسمت 26 بیست و ششم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم مهمونی قسمت 26 بیست و ششم

سریال مهمونی با اجرای ایرج طهماسب و با چند عروسک تازه و نوپا خیلی زود توانست در میان مخاطبان جای خود را باز کند. این عروسک‌ها خیلی زود توانستند با تیکه کلام‌های خود و با شیرین‌زبانی‌ها راهی در میان گزینه‌های برنامه‌های جذاب تماشاگران بیابند.

فصل دوم قسمت 26

دانلود فصل دوم سریال مهمونی قسمت 24 بیست و چهارم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال مهمونی قسمت 24 بیست و چهارم

برنامه مهمونی به کارگردانی و طراحی ایرج طهماسب با چند عروسک تازه و نوپا خیلی زود توانست در میان مخاطبان جای خود را باز کند. این عروسک‌ها خیلی زود توانستند با تیکه کلام‌های خود و با شیرین‌زبانی‌ها راهی در میان گزینه‌های برنامه‌های جذاب تماشاگران بیابند.

فصل دوم قسمت 24

دانلود فصل دوم سریال مهمونی قسمت 23 بیست و سوم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال مهمونی قسمت 23 بیست و سوم

برنامه مهمونی به کارگردانی و طراحی ایرج طهماسب با چند عروسک تازه و نوپا خیلی زود توانست در میان مخاطبان جای خود را باز کند. این عروسک‌ها خیلی زود توانستند با تیکه کلام‌های خود و با شیرین‌زبانی‌ها راهی در میان گزینه‌های برنامه‌های جذاب تماشاگران بیابند.

فصل دوم قسمت 23

دانلود فصل دوم سریال مهمونی قسمت 22 بیست و دوم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال مهمونی قسمت 22 بیست و دوم

برنامه مهمونی به کارگردانی و طراحی ایرج طهماسب با چند عروسک تازه و نوپا خیلی زود توانست در میان مخاطبان جای خود را باز کند. این عروسک‌ها خیلی زود توانستند با تیکه کلام‌های خود و با شیرین‌زبانی‌ها راهی در میان گزینه‌های برنامه‌های جذاب تماشاگران بیابند.

فصل دوم قسمت 22

دانلود فصل دوم سریال مهمونی قسمت 21 بیست و یکم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال مهمونی قسمت 21 بیست و یکم

شاباش و دی جی دعوتنامه ای برای سفر به خارج دریافت می کنند. عروسک ها برای درست کردن آش پشت پای کته خانم دور هم جمع می شوند و در همین زمان عروسک جدیدی به نام هتی از راه می رسد و…

فصل دوم قسمت 21